Türkiye Cumhuriyeti

Bratislava Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Kara Taşıtları-yönetmelik Değişikliği , 21.10.2015

13 Ekim 2015 tarih ve 29501 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/8113 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 4558 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar çerçevesinde, anılan Kararın 20. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"5) Türkiye gümrük bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına yirmi dört (24) ay, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlara 6 (altı) ay,"

Yukarıdaki Karar yayım tarihi (13 Ekim) itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.


Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.