Konsolosluk harçları, 28.1.2019

01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasındaki dönem için geçerlidir.

İŞLEMİN CİNSİ

EURO

Özel vekaletnameler beher imza için

12,02

Genel vekaletnameler beher imza için

12,02

İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerin beher sayfasından

1,54

Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfadan (fotokopiler dahil)

16,86

İmza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (fotokopiler dahil)

16,86

Yeni pasaport bedeli

22,11

Pasaport harçları (6 ay için olanlar)

15,87

Pasaport harçları (1 yıl için olanlar)

23,46

Pasaport harçları (2 yıl için olanlar)

38,29

Pasaport harçları (3 yıl için olanlar)

54,38

Pasaport harçları (3 yıldan fazla süreli olanlar)

76,64

Tek giriş vizesi

60

Müteaddit giriş vizesi

190

Tek transit vizesi

60

Çift transit vizesi

120

Noter kağıdı

2,24

Beyanname kağıdı

2,24

Protesto, vekaletname, res'en senet kağıdı

4,47

Yeni Kimlik Kartı

3,73

Hatice Aslıgül Üğdül Büyükelçi
Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Konsolosluk Şubesi: 09:00-12:00
1.1.2020 1.1.2020 Yeni yıl ve Slovak Cumhuriyeti'nin ilanı
6.1.2020 6.1.2020 Üç Kral ve Ortodoks Noel Bayramı
10.4.2020 10.4.2020 Paskalya Bayramı
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya Bayramı
1.5.2020 1.5.2020 İşçi Bayramı
8.5.2020 8.5.2020 Faşizme Karşı Zafer Günü
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı
5.7.2020 5.7.2020 Aziz Cyril ve Aziz Metod Bayramı
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı
29.8.2020 29.8.2020 Slovak Ulusal Direnişi Günü
1.9.2020 1.9.2020 Slovak Cumhuriyeti Anayasa Günü
15.9.2020 15.9.2020 Aziz Meryem Bayramı
29.10.2020 29.10.2020 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
1.11.2020 1.11.2020 Azizler Günü
17.11.2020 17.11.2020 Özgürlük ve Demokrasi Mücadelesi Günü
24.12.2020 26.12.2020 Noel Bayramı