Konsolosluk harçları, 9.1.2018

01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasındaki dönem için geçerlidir.

İŞLEMİN CİNSİ

EURO

Özel vekaletnameler beher imza için

11,50

Genel vekaletnameler beher imza için

11,50

İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerin beher sayfasından

1,51

Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfadan (fotokopiler dahil)

16,16

İmza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (fotokopiler dahil)

16,16

Yeni pasaport bedeli

23,93

Pasaport harçları (6 ay için olanlar)

15,87

Pasaport harçları (1 yıl için olanlar)

23,19

Pasaport harçları (2 yıl için olanlar)

37,85

Pasaport harçları (3 yıl için olanlar)

53,75

Pasaport harçları (3 yıldan fazla süreli olanlar)

75,75

Tek giriş vizesi

60

Müteaddit giriş vizesi

190

Tek transit vizesi

60

Çift transit vizesi

120

Noter kağıdı

2,44

Beyanname kağıdı

2,44

Protesto, vekaletname, res'en senet kağıdı

4,88

Yeni Kimlik Kartı

4,10

Hatice Aslıgül Üğdül Büyükelçi
Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Konsolosluk Şubesi: 09:00-12:00
1.1.2018 1.1.2018 Yeni yıl ve Slovak Cumhuriyeti'nin ilanı
6.1.2018 6.1.2018 Üç Kral ve Ortodoks Noel Bayramı
30.3.2018 30.3.2018 Paskalya Bayramı
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya Bayramı
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
8.5.2018 8.5.2018 Faşizme Karşı Zafer Günü
5.7.2018 5.7.2018 Aziz Cyril ve Aziz Metod Bayramı
29.8.2018 29.8.2018 Slovak Ulusal Direnişi Günü
1.9.2018 1.9.2018 Slovak Cumhuriyeti Anayasa Günü
15.9.2018 15.9.2018 Aziz Meryem Bayramı
1.11.2018 1.11.2018 Azizler Günü
17.11.2018 17.11.2018 Özgürlük ve Demokrasi Mücadelesi Günü
24.12.2018 26.12.2018 Noel Bayramı