Türkiye Cumhuriyeti

Bratislava Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Türkiye’ye gelmek üzere vize başvurusunda bulunacak yabancıların sahip olmaları gereken sağlık sigortasına ilişkin duyuru , 20.06.2017

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun ilgili hükmü uyarınca, ülkemizde “vize süresince geçerli sağlık sigortası” istenmektedir. Aşağıda belirtilen asgari koşulları kapsayan sağlık sigortası talep edilecektir.

 Asgari koşullar:

1- Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı (asgari teminat limiti 30.000 EUR),

2- Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli,

3- Sigortalının taburcu olduktan sonra ikamet adresine nakli,

4- Vefat eden sigortalının nakli.

Saygıyla duyurulur.