Türkiye Cumhuriyeti

Bratislava Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Konsolosluk harçları, 02.02.2017

 

01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasındaki dönem için geçerlidir.

İŞLEMİN CİNSİ

EURO

Özel vekaletnameler beher imza için

13,13

Genel vekaletnameler beher imza için

13,13

İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerin beher sayfasından

4,54

Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfadan (fotokopiler dahil)

18,48

İmza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (fotokopiler dahil)

18,48

Yeni pasaport bedeli

25,77

Pasaport harçları (6 ay için olanlar)

15,35

Pasaport harçları (1 yıl için olanlar)

22,43

Pasaport harçları (2 yıl için olanlar)

51,97

Pasaport harçları (3 yıl için olanlar)

51,97

Pasaport harçları (3 yıldan fazla süreli olanlar)

73,23

Tek giriş vizesi

60

Müteaddit giriş vizesi

190

Tek transit vizesi

60

Çift transit vizesi

120

Noter kağıdı

2,60

Beyanname kağıdı

2,60

Protesto, vekaletname, res'en senet kağıdı

5,21

Nüfus cüzdanı

2,33