Türkiye Cumhuriyeti

Bratislava Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Büyükelçilik Duyurusu 27.12.2016 , 27.12.2016

Türkiye’ye gelmek üzere vize başvurusunda bulunacak yabancıların sahip olmaları gereken sağlık sigortasına ilişkin duyuru

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun ilgili hükmü uyarınca, ülkemizde “vize süresince geçerli sağlık sigortası” istenmektedir. Aşağıda belirtilen asgari koşulları kapsayan sağlık sigortası talep edilecektir.

 Asgari koşullar:

1- Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı (asgari teminat limiti 30.000 EUR),

2- Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli,

3- Sigortalının taburcu olduktan sonra ikamet adresine nakli,

4- Vefat eden sigortalının nakli.

Saygıyla duyurulur.