Türkiye Cumhuriyeti

Bratislava Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Gençlik Köprüleri Programı Çerçevesinde Sağlanacak Proje Desteği , 18.08.2014

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTATB) tarafından, yurtdışında yaşayan 16-22 yaş aralığında ve eğitimlerine devam eden gençlerimizin, Türkiye'yle bağlarını güçlendirmek ve kendi öz kültürlerini yerinde tanımalarına, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekânlarını görmelerine olanak sağlayacak, dil, kültür ve medeniyet temalı Türkiye ziyareti projelerine destek vermek amacıyla "Gençlik Köprüleri" isimli bir program başlatılmıştır.

Bu çerçevede, Türkiye'de veya yurtdışında kurulmuş kâr amacı gütmeyen, tüzel kişiliği haiz sivil toplum kuruluşlarına (dernekler, vakıflar, odalar vb.) ve üniversitelere, bahsekonu Program çerçevesinde oluşturacakları projeler için destek sağlanacaktır.

Sözkonusu programa ilişkin ayrıntılı bilgiye YTATB'nin internet sitesinden (www.ytb.gov.tr) ulaşılması mümkündür.

Saygıyla duyurulur.