Türkiye Cumhuriyeti

Bratislava Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yabancı Plakalı Araçlarla Yurda Giriş , 07.05.2014

Geçici ithalat rejimi kapsamında turistik kolaylıklardan istifade ile gümrük vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle yurda girişi yapılan özel kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemler, 22.04.2011 tarih ve 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1 seri numaralı “Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Tebliği” çerçevesinde yürütülmektedir.

 Yabancı plakalı araçlarla ülkemize giriş yapacak sayın vatandaşlarımızın sorun yaşamamalarını teminen aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecek olan tebliğde kayıtlı hususlara riayet etmeleri gerekmektedir.

Saygıyla duyrulur.  

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.14931&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=kara taşıtları