Türkiye Cumhuriyeti

Bratislava Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Türkiye’deki Seçimlerde Oy Kullanmaları/adres Beyanı , 24.10.2013

Bilindiği üzere, Türkiye’de yapılan seçimlerde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, gümrük kapılarında oy kullanabilmeleri mümkündür.

6304 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın gümrük kapılarının yanısıra, yurtdışı seçmen kütüklerine kaydolmaları kaydıyla, yurtdışı temsilciliklerimizde açılması öngörülen sandıklarda da oy kullanabilmeleri mümkün hale gelmiştir.

Vatandaşlarımızın yurt dışında oy kullanabilmeleri için seçmen kütüklerine kaydedilmeleri, adres beyanında bulunmalarıyla mümkündür. 

2014 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmak için vatandaşlarımızın Konsolosluk Şubemize zamanlıca adres beyanında bulunmaları önem arzetmektedir.

 Saygıyla duyurulur.