Türkiye Cumhuriyeti

Bratislava Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Slovakya’ya Seyahat Edecek Olan Vatandaşlarımızın Yapacakları Schengen Vizesi Başvurularında Slovak Makamlarınca Uygulanacağı Bildirilen Usuller , 30.08.2013

Ülkemize turistik amaçla seyahat edecek olan umuma mahsus pasaport hamili Slovakya vatandaşlarına, 21.8.2013 tarih ve 28742 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2013/5237 sayılı Bakanlar Kurulu uyarınca 21 Ağustos 2013 itibariyle vize muafiyeti uygulanmasına karşılık olarak, Slovakya Cumhuriyeti tarafından 23 Ağustos 2013 tarihi itibariyle Schengen kuralları çerçevesinde, işadamları, sporcular ve sanatçılar gibi kategorilerdeki vatandaşlarımıza vize kolaylıkları sağlanmasına karar verilmiştir.

 Bu çerçevede,

 - İşadamı ve iş bağlantıları çerçevesinde Slovakya’ya seyahat edecek olan Türk vatandaşlarına 1 ila 2 yıla kadar geçerli çok girişli Schengen vizesi ita edilebilecek, bunların daha sonraki başvurularında ise vizesinin geçerliliği 3 ila 5 yıla kadar olabilecektir.

 - Başvurularda, seyahat amacını kanıtlayan belge olarak, yerel ticaret odasından alınan seyahat amacını gösterir belge yeterli kabul edilecektir.

 - Akademisyenler, sanatçılar, sporcular ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının üyelerine, daha önce usulüne uygun olarak kullanılmış Schengen vizesine binaen 1 ila 2 yıl geçerli çok girişli Schengen vizesi ita edilecektir.

 - Sporcuların vize başvurularında, spor kulübünden alınan Slovakya’ya yapacağı seyahatin amacını gösterir belge yeterli sayılacak, ayrıca sözkonusu spor kulübünün kayıt belgeleri talep edilmeyecektir.

 - Vize başvuruları 3 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 - 12 yaşın altındaki çocuklar ve seminer, konferans, spor, kültür ve eğitim faaliyetlerine katılmak üzere seyahat edecek 25 yaş altı gençler ile tedavi görmek üzere Slovakya’ya seyahat edecek olanlar ve bunların refakatçılarına harçsız vize verilecektir.

 Vatandaşlarımızın, ayrıntılı bilgi için vize başvuruları öncesinde Slovakya Cumhuriyeti Temsilcilikleriyle temasa geçmeleri tavsiye olunur.