Online Visa Application And Appointment System

Bratislava Büyükelçiliği 29.12.2015

As of 5th January 2016, the Embassy of the Republic of Turkey in Bratislava will shift to online visa application and appointment system.

Applicants will be required to submit all visa and appointment applications online through the following website: www.visa.gov.tr. The online system will provide the applicant with exact date of appointment to visit the Consular Department of the Embassy.

Note: Citizens of the Slovak Republic are exempt from visa for their travels to Turkey for tourism purpose up to 90 days of stay in total, within 180 days starting from the first date of entry to Turkey.

Oznam

Od 5. januára 2016 prechádza Veľvyslanectvo Tureckej republiky na systém podávania žiadostí o vízum a rezervácie termínov elektronickou formou.

Všetky žiadosti ovízum arezerváciu termínov budú musieť byť žiadateľom zadávané elektronicky prostredníctvom nasledujúcej webovej stránky: www.visa.gov.tr. Systém následne vygeneruje žiadateľovi termín, vktorom bude povinný sa osobne dostaviť na konzulárne oddelenie veľvyslanectva.

Poznámka: Občania Slovenskej republiky, cestujúci do Turecka za účelom turistiky, sú oslobodení od vízovej povinnosti vprípade, že ich pobyt vTurecku nepresiahne 90 dní vpriebehu 180 dní od prvého dňa ich vstupu do krajiny.

Atatürk

Yunus Demirer Ambassador
Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Consular Section: 09:00-12:00
1/1/2020 1/1/2020 New Year Day and Independence Day
1/6/2020 1/6/2020 Epiphany
4/10/2020 4/10/2020 Good Friday
4/13/2020 4/13/2020 Easter Monday
5/1/2020 5/1/2020 Labor Day
5/8/2020 5/8/2020 Victory over Fascism Day
5/24/2020 5/24/2020 Ramadan
7/5/2020 7/5/2020 St. Cyrilus, St. Methodius Day
7/31/2020 7/31/2020 Eid al-Adha
8/29/2020 8/29/2020 Slovak National Uprising Day
9/1/2020 9/1/2020 Constitutions Day
9/15/2020 9/15/2020 Our Lady of seven Sorrows
10/29/2020 10/29/2020
11/1/2020 11/1/2020 All Saints' Day
11/17/2020 11/17/2020 Day of Struggle for Liberty and Democracy
12/24/2020 12/26/2020 Christmas