Yabancı Plakalı Araçlarla Yurda Giriş

Bratislava Büyükelçiliği 07.05.2014

Geçici ithalat rejimi kapsamında turistik kolaylıklardan istifade ile gümrük vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle yurda girişi yapılan özel kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemler, 22.04.2011 tarih ve 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1 seri numaralı “Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Tebliği” çerçevesinde yürütülmektedir.

Yabancı plakalı araçlarla ülkemize giriş yapacak sayın vatandaşlarımızın sorun yaşamamalarını teminen aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecek olan tebliğde kayıtlı hususlara riayet etmeleri gerekmektedir.

Saygıyla duyrulur.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.14931&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=kara taşıtları

Hatice Aslıgül Üğdül Büyükelçi
Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Konsolosluk Şubesi: 09:00-12:00
1.1.2018 1.1.2018 Yeni yıl ve Slovak Cumhuriyeti'nin ilanı
6.1.2018 6.1.2018 Üç Kral ve Ortodoks Noel Bayramı
30.3.2018 30.3.2018 Paskalya Bayramı
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya Bayramı
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
8.5.2018 8.5.2018 Faşizme Karşı Zafer Günü
5.7.2018 5.7.2018 Aziz Cyril ve Aziz Metod Bayramı
29.8.2018 29.8.2018 Slovak Ulusal Direnişi Günü
1.9.2018 1.9.2018 Slovak Cumhuriyeti Anayasa Günü
15.9.2018 15.9.2018 Aziz Meryem Bayramı
1.11.2018 1.11.2018 Azizler Günü
17.11.2018 17.11.2018 Özgürlük ve Demokrasi Mücadelesi Günü
24.12.2018 26.12.2018 Noel Bayramı