Visa Exemption For Slovak Citizens Travelling To Turkey For Tourism

Bratislava Büyükelçiliği 23.08.2013

Občania Slovenskej republiky, ktorí sú držiteľmi bežných cestovných pasov, cestujúci do Turecka za účelom turistiky, sú od 21. augusta 2013 oslobodení od vízovej povinnosti vprípade, že ich pobyt vTurecku nepresiahne 90 dní vpriebehu 180 dní.

Oslobodenie od vízovej povinnosti sa vzťahuje len na slovenských občanov cestujúcich do Turecka za účelom turistiky. Občania, ktorí cestujú do Turecka za iným účelom, ako je práca, štúdium, vedecký výskum, vzdelávanie atď., sú stále povinní pred vstupom do krajiny požiadať ovíza na Veľvyslanectve Tureckej republiky.

Slovak citizens who are holders of ordinary passports and travelling to Turkey for touristic purposes, provided that total length of their stays in Turkey do not exceed 90 days within 180 days are exempt from visa as of 21 August 2013.

The visa exemption is envisaged solely for Slovak citizens travelling to Turkey for touristic purposes and, those who are travelling to Turkey for other purposes such as work, study, scientific research, education etc. are still required to obtain visa before entering to Turkey.

Atatürk

Yunus Demirer Ambassador
Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Consular Section: 09:00-12:00
1/1/2021 1/1/2021 New Year Day and Independence Day
1/6/2021 1/6/2021 Epiphany
4/2/2021 4/5/2021 Easter
5/1/2021 5/1/2021 Labor Day
5/8/2021 5/8/2021 Victory over Fascism Day
5/13/2021 5/13/2021 Ramadan
7/5/2021 7/5/2021 St. Cyrilus, St. Methodius Day
7/20/2021 7/20/2021 Eid al-Adha
8/29/2021 8/29/2021 Slovak National Uprising Day
9/1/2021 9/1/2021 Constitutions Day
9/15/2021 9/15/2021 Our Lady of seven Sorrows
10/29/2021 10/29/2021 Republic Day of Turkey
11/1/2021 11/1/2021 All Saints' Day
11/17/2021 11/17/2021 Day of Struggle for Liberty and Democracy
12/24/2021 12/26/2021 Christmas